Contact

 Contact: Ms. Jianjian Ma  

                 (business supervisor)

 Mobile:   +86(0)13103372511

 Tel.:       +86(0)3173079019

 Fax:       +86(0)3173075069

 E-mail:    zhj@ruier.com

 Address: No. 100,Xingye Road, Economic 

                 Development Zone, Cangzhou City, 

                 Hebei Province

 Address Code: 061000

==========================

 

Company Website:

 

RUIER Official Website

RUIER Alibaba

RUIER Gasgoo Chinese 

RUIER Gasgoo English